Evil Alice

Now, Halloween and All Saints weekend over, we run one last picture in the horror theme, here is the "Evil Alice", picture taken on Paranoiacon in Gnosjö, do not have the name of the model
 
Nu är halloween och Alla helgona helgen över, vi kör en sista bild i skräcktemat, här är "Evil Alice", bilden tagen på Paranoiacon i Gnosjö, har inte namnet på modellen
 
Heavens photography gives you "Evil Alice"
 
 

Photoshoot with Nadine at Alsters Mansion

Here are some more pictures from me and Nadines photoshoot out at the Alsters mansion outside Karlstad, this time a little tougher style, and Buddah got to be on some pictures :P
 
Här kommer några fler bilder från min och Nadines plåtning ute vid Alsters herrgård utanför Karlstad, denna gången lite tuffare och hårdare stil, och Buddah fick vara med på några bilder med :P
 
Heavens photography gives you Photoshoot with Nadine at Alsters Mansion
 
Model: Nadine Haglund
Photo/Retouch: Tony Ryman
Makeup/Hair: Nadine Haglund
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0